top of page

Društvo i selo

LIKUD – Literarno i kulturno društvo Filež, je društvo opće koristi (polag društvenoga zakona, BGBl. 233/1951 idgF). – Utemeljeno u ljetu 2005. u okviru Općinske knjižnice Fileža, je društvo LIKUD brzo postalo stalan kotrig žive društvene i kulturne scene Fileža.

Cilji LIKUD-a  su gajenje i pomaganje kulture i umjetnosti i transfer znanja na takozvanoj bazi, u selski okolnosti, za selsku publiku i druge goste. LIKUD pritom slijedi zakonu za narodne grupe, Volksgruppengesetz BGBl. 396/1976 idgF, komu su osnovne misli i cilj pak pomoć za „Erhaltung und Sicherung des Bestandes der Volksgruppen, ihrer Sprache und Kultur in Österreich“.

Hrvatsko selo Filež / Nikitsch

 

(ca. 700 stanovniki, općina ima 1.400, link) leži u sridnjem Gradišću, on je pogranično selo prema Ugarskoj, 14 kilometrov udaljen od Šoprona (H) i kotarskoga grada Gornje Pulje / Oberpullendorf. Jur skoro 500 jedno selo Gradišćanskih Hrvatov.  Mnogi Filešci i Fileške, i pojedinci i obitelji, pendljaju jur par desetljeć dugo u Beč (90 km) - na djelo i na študije. Dobra pelda za tipične strukturalne promjene u Gradišću „od seljačkoga sela k uslužnomu društvu“.  Kroz tajedan je malo ljudi doma, na vikende smo aktivno selo za uživanje.  

 

Dvojezično živu ovde ljudi, neki trojezično. Najveć se govori hrvatski  kot selski i materinski jezik (u općini Filež, s Mjenovom i Gerištofom). Živi se u dobri odnosi s doseljeniki nimškoga i ugarskoga jezika, isto tako s susjedskimi seli ovkraj i onkraj državne granice. – Jedna posebnost u općini Filež je da ovde valjaju dva službeni jeziki: nimški pak dodatno gradišćansko-hrvatski (od 1987.).

bottom of page