top of page

Spektar djelatnosti

Široka kulturna ponuda. Društvo LIKUD nudi i domaćim ljudem, pendler:icam pak stranim gostom bogatu kulturnu ponudu. Nudja ju dodatno i s obzirom na druga selska društva: na Folklorno društvo „Graničari“ (Link), na dva zbore u selu (Muški zbor „Složnost“ (Link) i Mišoviti zbor veleopćine Filež [Link]), na Kazališnu grupu Filež (Link) i na Općinsku knjižnicu Filež (Link). Odigrava se ovde znatan kulturni život (ako ga ne pofušaju nepovoljnosti, kot na priliku korona-pandemija).

Težišća djelovanja LIKUD-a:

MUZIKA  koncerti  občaji

 UMJETNOST   izložbe  workshopi

LITERATURA   štanja  publikacije

ZNANOST   predavanja  informacije

 SPOMENPRIREDBE   obljetnice  jubileji 

Vrsti / prilike priredab 

●  Književna štanja

● Publikacije (knjige, brošire, video-filmi)

●  Spomenpriredbe

●  Gajenje kulture, muzike i običajev

• Pozdrav protulića MAJALES

• Kaštelski koncerti

●  Umjetnost na selu

• Pomaganje  umjetnosti u selu

• Izložbe umjetnosti

• Umjetnost u javnom prostoru

●  Znanost za selo

• Medicina, medicinska prevencija

• Povijest - lokalna, regionalna, nacionalna, europska

• Aktualnosti u študija i u znanosti

            

Jeziki na priredba:  gradišćansko-hrvatski  i nimški  

 

Organizacija: LIKUD samostalno. Ako tematski odgovara,  ko LIKUD  sudjeluje lokalno ili regionalno s partneri .

 

Mjesta priredab:  Fileški kaštel,  Općinski stan, dvorana za priredbe, Kod crikve, kapela na brigu, krčma Divoš, javni prostor

bottom of page