top of page

Granica i migracija / Grenze und Migration

plan_malo.png

Dolazak Hrvatov

općinski stan Filež

Početo od 1921. ljeta je tema „granica“ dio fileške povijesti. Tako Filež postane većkrat svidokom svitske politike, posebno u ljeti 1956., 1989. i opet od 2015. nadalje.

bottom of page